Наявність спец.продукції в ТСЦ-5146 станом п´ятницю 7 вересня 2018

    Наявність спеціальної продукції в територіальному сервісному центрі №5146 регіонального сервісного центру МВС в Одеській області.

 

Свідоцтво про реєстрацію 100 201 грн.
Посвідчення водія 115 201 грн.
Державні номерні знаки на авто 18 178,75 грн.
Державні номерні знаки на причіп 24 64,14 грн
Державні номерні знаки на мото 4 64,14 грн.
Державні номерні знаки на мопед 8 25,02 грн.

 

Територіальний сервісний центр №5146 регіонального сервісного центру МВС в Одеській області.

 

  Територіальний сервісний центр МВС є структурним підрозділом територіального органу МВС - регіонального сервісного центру МВС який:

- здійснює комплекс заходів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації (перереєстрації) та зняттям з обліку транспортних засобів усіх типів;

- здійснює контроль за відповідністю конструкції транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, за дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати зборів (обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також ведення їх обліку;

- видає свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів;

 здійснює в установленому порядку державний облік зареєстрованих транспортних засобів юридичних та фізичних осіб - власників транспортних засобів і формування Єдиного державного реєстру МВС;

- вносить до Єдиного державного реєстру МВС інформацію про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів або їх власників;

- приймає та передає в РСЦ МВС для направлення до ГСЦ МВС заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів;

- видає індивідуальні номерні знаки власникам транспортних засобів за прийнятими заявками;

- приймає та передає в РСЦ МВС документи для направлення на погодження до ГСЦ МВС заявок на проведення дублювання первинних ідентифікаційних номерів чи нанесення спеціальних індивідуальних номерів на складові частини транспортних засобів;

- видає та продовжує термін дії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів;

- проводить огляд транспортних засобів для здійснення процедури їх переобладнання;

- проводить перевірку придатності транспортних засобів для видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

- проводить обстеження транспортних засобів на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем;

- взаємодіє з фахівцями експертної служби МВС під час здійснення комплексу заходів із проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів;

- приймає іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій, здійснює видачу та обмін національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС;

- здійснює ведення обліку надходження, витрачання, наявності номерних знаків і бланкової продукції, а також надання в РСЦ МВС інформації про їх потребу;

- забезпечує зберігання посвідчення водія на право керування транспортними засобами у разі позбавлення особи права на керування транспортним засобом, а також копій документів про позбавлення спеціального права;

- забезпечує повернення посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення строку позбавлення спеціального права та успішного складання іспитів;

- здійснює облік закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та контроль за їх діяльністю;

- веде реєстр підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери;

- перевіряє суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку);

- визначає стан матеріально-технічної бази закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

- забезпечує формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, що надається страховиками;

- здійснює прийом фізичних або юридичних осіб і розгляд звернень громадян з усіх питань, що належать до повноважень ТСЦ МВС;

- забезпечує присутність адміністраторів при укладанні та оформленні безпосередньо в ТСЦ МВС договорів, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортні засоби;

- здійснює контроль за додержанням законодавства у сфері своєї діяльності у встановлених законодавством випадках;

- проводить щомісячні внутрішні перевірки матеріалів, що стали підставами для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, оформлення та видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;